Konsertforedrag

Marthe Valle er artist med 20 års erfaring, og sykepleier med 8 års erfaring fra rus og psykiatrifeltet. Hun har mange års erfaring som foredragsholder, og har siden 2018 driftet prosjekt RO/URO i samarbeid med Bergen Sanitetsforening der hun har jobbet med forebygging av psykisk helse for ungdom og foreldre.

Hun brenner sterkt for å snakke om hva vi mennesker dypest sett trenger, og formidler med både hodet og hjertet. Hun er kjent for sin sterke formidlingsevne, og for sin evne til å berøre lytterne.

I konsertforedragene har Marthe med levende musikkinnslag i foredraget, disse både forsterker budskapet, og skaper noen pauser som gir rom for refleksjon.

Alle foredrag kan gjøres som konsertforedrag eller vanlig foredrag.

01
RO / URO
02
Ungdom og psykisk helse
03
Depresjon og utbrenthet
04
Betydningen av solidaritet

Ro/uro

Marthes originale konsertforedrag som hun har holdt for mange tusen mennesker de siste årene.RO/URO handler om vår indre uro, alt vi gjør for å distrahere oss selv vekk fra den, og ikke minst hvordan vi skal leve med uroen.

Livet kommer med mange bølgedaler, men aldri har vi hatt så mange distraksjoner som skaper uro i oss som nå, alt vi skal være, gjøre, rekke, mestre og lykkes med, gjør at vi aldri føler at vi har fortjent å hvile ordentlig.

Vi kan alltid være litt mer, trene litt mer, være litt mer produktive, optimalisere oss selv enda litt mer, vi kommer aldri i mål.

Marthe bruker personlige beretninger fra eget liv, humor og nær musikalsk formidling for å gi en dypere innsikt i uroen, og ikke minst hva vi trenger for å finne ro.

Konsertforedraget er en varm invitasjon til å møte egen indre uro, sette alle kravene til enkeltmennesket i et system for å vise hvor uoppnåelige de er, og ikke minst til å kjenne på den aller dypeste lengselen i oss, lengselen etter ro, mening og samhørighet.

Marthe avslutter alltid konsertforedraget med å dele innsikt i ro, hvile og fellesskap, ikke bare sånn at lytteren forstår det, men FØLER det.

kontakt og booking
Urhaug Artists
roger@urhaug.com
916 67 587

ungdom og
psykisk helse

Marthe har utviklet og driftet prosjekt RO/URO Ung siden 2018 i samarbeid med Bergen Sanitetsforening, og har i prosjektet besøkt mer enn 100 skoler.

Prosjektet har bestått av elevforedrag og dialoger, foreldreforedrag, og dialogmøter med skole og oppvekst, og det er også laget en podkast (RO/URO Ung) som tar for seg flere problemstillinger knyttet til ung psykisk helse.

Med utgangspunkt i UNG Data-undersøkelsene har prosjektet hatt som mål å både normalisere livets utfordringer, men også å gi gode verktøy for å håndtere disse.

Marthe er kritisk til fokuset på livsmestring for individet, og det økte søkelyset på diagnoser og sykeliggjøring.

Utfordringene rundt ung psykisk helse har sammensatte årsaker, men Marthe er opptatt av å fremheve hvordan vi trenger et skifte i samfunnet for å hente ressursene som ligger i fellesskapet. Hun er også levende opptatt av at foreldrerollen må få sin renessanse som den viktigste og mest verdifulle jobben vi gjør, og der viktigheten av trygge og tydelige forbilder aldri har vært større for ungene våre.

kontakt og booking
Urhaug Artists
roger@urhaug.com
916 67 587

depresjon og utbrenthet i et moderne liv

Depresjon og utbrenthet koster samfunnet enorme summer hvert eneste år, både i tapte arbeidsdager, sykemeldinger, uførhet og dødelighet.

Omtrent 20 prosent av befolkningen vil oppleve å rammes av depresjon i løpet av livet, og globalt sett er det den største bidragsyteren til tap av helse målt i antall leveår med redusert helse.

Det er mange ulike årsaker og utløsende faktorer, men dypest sett vil en depresjon alltid oppleves som et smertefullt tap av mening, og mening trenger mennesket å kjenne for å fungere.

Marthe har jobbet mye med spesielt depresjon som sykepleier, men har også personlig erfaring med ulike spekter av diagnosen.

Det er økende oppslutning om teoriene om frakobling, og hvordan det å være frakoblet fra de mest grunnleggende behovene våre gjør oss mye mer sårbare for både depresjon og utbrenthet.

Marthe bruker ny forskning, egen erfaring og sterk formidling for å synliggjøre hvorfor det er mest nyttig for både samfunnet og enkeltmennesket å investere i tilkobling til fellesskap, verdier, mening, natur og mestring, fremfor et klinisk og individbasert diagnosefokus.

Et arbeidsfellesskap vil alltid bli sterkere og mer motstandsdyktig av bevisstgjøring av grunnleggende behov, slik at man aktivt kan implementere disse i byggingen av organisasjonskultur.

Her er det enorme muligheter for de som tør å tenke nytt, og Marthe inspirerer til å sette i gang både nye tanker og prosesser.

kontakt og booking
Urhaug Artists
roger@urhaug.com
916 67 587

betydningen av solidaritet

Marthe har jobbet aktivt som solidaritetsarbeider i 15 år, både som sykepleier i felt og som aktivist hjemme i Norge. Hun kjenner særlig godt til forholdene i de greske flyktningeleirene, og brenner for en human og solidarisk flyktningpolitikk.

Dette foredraget er en reise fra første møte med Hellas i 2015 da den såkalte flyktningkrisen eksploderte, og frem til i dag. Hvordan har Europa endret seg på disse årene, og hva har vært de menneskelige konsekvensene av en stadig strengere politikk?

Marthe deler i dette foredraget historier fra klinikken, og fra noen av de mange og sterke menneskemøtene hun har hatt, og hun formidler et klart og tydelig budskap om at solidaritet og menneskeverd er noe vi aldri kan slutte og kjempe for.

kontakt og booking
Urhaug Artists
roger@urhaug.com
916 67 587

konsert-
foredrag

kontakt og booking
Urhaug Artists
roger@urhaug.com
916 67 587

Marthe Valle er artist med 20 års erfaring, og sykepleier med 8 års erfaring fra rus og psykiatrifeltet. Hun har mange års erfaring som foredragsholder, og har siden 2018 driftet prosjekt RO/URO i samarbeid med Bergen Sanitetsforening der hun har jobbet med forebygging av psykisk helse for ungdom og foreldre.

Hun brenner sterkt for å snakke om hva vi mennesker dypest sett trenger, og formidler med både hodet og hjertet. Hun er kjent for sin sterke formidlingsevne, og for sin evne til å berøre lytterne.

I konsertforedragene har Marthe med levende musikkinnslag i foredraget, disse både forsterker budskapet, og skaper noen pauser som gir rom for refleksjon.

Alle foredrag kan gjøres som konsertforedrag eller vanlig foredrag.